Керамични тухлички–каминки

Иван Янков Попов

Имах късмет мой дядо да бъде един изключителен човек—Иван Янков Попов.

Уникална творческа личност, съчетана с вечно търсещ новаторски дух. Керамик по образование, той създаде няколко много ценни керамични артикула, които и до днес внасят топлина и неповторим уют в стотици домове.

Защото и най-прецизният интериор е хладен и стерилен, без присъствието на огъня и земята. Огъня, който сгрява телата и душите ни и земята, тази върху, която протича целият ни жизнен път. Неповторимото съчетание на огъня и земята, дава възможност за завръщане към корените—там, където е силата.

Във всяка една от тези тухлички–каминки е събрано: късче от Земята изпечено от Огъня и докоснато от топлината на Човешката длан (защото производството е ръчно).

Благодаря ти дядо и поклон
Самуил Чавдаров Попов

Top